english
naslovna opste infobaza linkovi kontakt

О нама

Истраживања јесетарских врста на Институту за мултидисциплинарна истраживања (бивши Центар за мултидисциплинарне студије) одвијају се на Одсеку за природне ресурсе и науку о животној средини, и то у оквиру Лабораторије за ихтиологију.

Наши основни циљеви су унапређење сазнања о екологији јесетарских врста, мониторинг популационе динамике, као и истраживања везана за развој и унапређење аквакултуре јесетарских врста, а у циљу порибљавања и ex-situ заштите.

Поред рада на заштити јесетарских врста, наше активности укључују и ихтиолошка истраживања других врста, са нарочитим акцентом на алохтоне инвазивне врсте.

Чланови тима Лабораторије за ихтиололошка истраживања су учестовали у реализацији значајног броја научних пројеката, међу којима се могу издвојити:

2007-2008 "Sustainable use of sterlet and development of sterlet aquaculture in Serbia and Hungary" - Пројекат финансиран од стране Европске агеницје за реконструкцију (ЕАР)

2006-2010 "Истраживања диверзитета, заштите и одрживог коришћења фауне риба, као битних компоненти за развој стратегије интегралног управљања воденим ресурсима Србије" - пројекат 143045, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије

2006-2008 "Стандардизација и хармонизација техника за израду популационих студија риба из фамилије јесетри и вештачко размножавање", Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије

2004-2005 ''Management of freshwater fisheries on bordering rivers – pilot study with holistic regional approach'' – Пројекат финансиран од стране владе Краљевине Норвешке

1996-2005 "Развој високопродуктивне аквакултуре и њена примена у заштити и унапређењу рибљих ресурса" - пројекат 1354, Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије

Као један од значајнијих резултата нашег тима свакако треба истаћи израду "Акционог плана управљања јесетарским врстама у риболовним водама Републике Србије", урађеног 2005. године за потребе Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије.

Поред тога, још би требало навести и "Акциони план управљања младицом у риболовним водама Републике Србије" (2005), "Акциони план очувања мочварних подручја Републике Србије" (2006), као и више средњорочних планова унапређења рибарства на рибарским подручјима.

Такође, учествовали смо и у изради међународног документа "Action Plan for the conservation of Sturgeons (Acipenseridae) in the Danube River Basin", који је усвојен као званични документ Бернске Конвенције. Руководилац тима, др Мирјана Ленхардт, је лидер Експертске групе за биологију риба и рибарство међународне организације Intenational Association for Danube Research (IAD). Наша организација је пуноправни члан и међународне организације Carpathian EcoRegion Initiative (CERI)

Чланови тима Лабораторије за ихтиологију

др Мирјана Ленхардт

Научни саветник

Руководилац пројекта

др Зоран Гачић

Научни сарадник

biografija biografija

др Александар Хегедиш

Виши научни сарадник

др Бранислав Мићковић

Научни сарадник

biografija biografija

др Јелена Коларевић

Истраживач сарадник

мр Горчин Цвијановић

Истраживач сарадник

biografija biografija

др Иван Јарић

Истраживач сарадник

Жељка Вишњић-Јефтић

Истраживач сарадник

biografija biografija

мр Марија Смедеревац-Лалић

Истраживач сарадник

Стефан Скорић

Истраживач сарадник

biografija biografija

Интернет презентација финансирана од стране Министарства заштите животне средине. Вебдизајн & одржавање: Иван Јарић ijaric@imsi.rs