nazad
english
infobaza onama linkovi kontakt
naslovna

Кечига - Acipenser ruthenus

Кечига достиже дужину од 125 цм и 16 кг. Представља најмању јесетарску врсту у Дунаву. Има од 11 до 18 дорзалних плоча, латералних од 56 до 71, вентралних од 10 до 20. Од сима се разликује по доњој усни која је прекинута по средини, а од осталих врста по ресастим брчићима и већем броју латералних плоча. Дужина рила варира и обично чини 37-49% укупне дужине главе.

Кечига је искључиво потамодромна врста, и насељава речне зоне у низијама и планинским подножјима. Евроазијска је врста и насељава реке које припадају сливовима Каспијског, Црног, Азовског, Балтичког и Арктичких мора. Некада је у Дунаву била присутна и узводно до Регенсбурга и Улма. Обично борави у зони матице, у дубоким депресијама речног дна, изнад каменитог, шљунковитог или песковитог дна. Током пролећног подизања нивоа воде, прелази због исхране на плавне површине. Током зиме мирују у групама у депресијама на дну реке.

(www.fishbase.org)

Максимална забележена старост кечиге је 26 година. Мужјаци полну зрелост достижу са 3 до 5, а женке са 4 до 7 година старости. Сматра се да се млађе јединке мресте сваке године, а старије сваке друге. У Дунаву се мрести током априла и маја, за време високих водостаја, на температурама од 8 до 19ºC, на дубинама до 10 м. Мрести се на речном дну или на плавним површинама током пролећних поплава, на шљунковитој подлози са брзим протоком воде. Иако је кечига резидентна врста, током пролећних поплава плива рекама узводно ради мреста.
Пад улова кечиге
Основна храна кечиге су различити бентосни организми, од којих су најзначајније ларве инсеката, првенствено Chironomidae, Trichoptera, Ephemeroptera и Simuliidae. Такође се храни и ларвама Plecoptera и Heleidae, малим мекушцима родова Sphaerium, Pisidium и Viviparus, представницима Oligochaeta, Polychaeta, Hirudinea и другим бентосним инвертебратама. Током периода мреста других врста риба значајан део исхране чине њихова јаја.
Ареал кечиге; површина под зеленом бојом - присутна, под црвеном - ишчезла (www.cites.org)

Привремени ловостај за кечигу је одређен у периоду од 1. марта до 31. маја, док је минимална дужина јединки испод које је забрањен лов 40 цм ("Службени гласник РС", број 36/09).

 

Преузето из: Ленхардт, М., Хегедиш, А. и Јарић, И. (2005). Акциони план управљања јесетарским врстама у риболовним водама Републике Србије. Институт за Биолошка Истраживања "Синиша Станковић", пп. 21. Урађено за потребе Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије.

Интернет презентација финансирана од стране Министарства заштите животне средине. Вебдизајн & одржавање: Иван Јарић ijaric@imsi.rs